De Reconnectie®

Oorspronkelijk waren de meridianenlijnen van ons lichaam verbonden met het energetisch netwerk dat om de aarde loopt. Deze lijnen (Ley Lines) waren bedoeld om ons aan te sluiten op een groter netwerk en ons met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

De Reconnectie® herstelt deze “axiatonale” lijnen die het ons mogelijk maken om unieke trillingsniveaus en frequenties te gebruiken voor onze genezing en evolutie. Deze lijnen maken deel uit van een tijdloos netwerk van intelligentie.

  • De Reconnectie® is voor je persoonlijk evolutie.
  • De Reconnectie® zet je op je levenspad en zorgt ervoor dat je levensdoelen sneller en makkelijker ontdekt en ook bereikt.
    De Reconnectie® is maar één keer in je leven nodig.
  • De Reconnectie® bestaat uit twee sessies, die plaatsvinden op twee opeenvolgende dagen of met maximaal twee nachten ertussen.
  • De Reconnectie® kost 333 euro voor beide sessies. Dit is een wereldwijd vastgestelde prijs.

Een sessie van De Reconnectie® duurt ongeveer 60 tot 90 minuten. Hiervan is 35 tot 45 minuten voor de sessie op de behandeltafel en de rest van de tijd voor een voor- en nagesprek.

Opmerking: Het is aanbevolen (hoewel niet verplicht) om alvorens De Reconnectie® te ontvangen, één tot drie sessies van Reconnective Healing® te ondergaan.

Meer weten over de Reconnectie® of Eric Pearl? Kijk dan op www.thereconnection.com