Healing

Reconnective Healing®

Reconnective Healing® is een nieuwe vorm van healing, waarbij wordt gewerkt met frequenties (trillingen) die licht, energie en informatie bevatten. De balans van zowel lichaam als geest kan hierdoor worden hersteld. Deze healing is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht. Inmiddels is gebleken dat er bij deze healingsvorm versneld herstel van beschadigd DNA optreedt.

Reconnective Healing® kan een ervaring zijn die je leven verandert. Het is moeilijk in woorden te vatten waarom dat zo is en wat er per individu precies zal gaan plaatsvinden. Elke healing is uniek en iedereen ervaart een sessie weer anders. De meeste mensen ervaren het als ontspannend en prettig. Men kan tijdens de healing soms bepaalde ervaringen of sensaties hebben. De energie doet altijd zijn werk, ook al ervaar je het niet bewust. Soms wordt je je later pas bewust van veranderingen. De sessie werkt wekenlang door.

“Als je geluk hebt, zal jouw genezing komen in de vorm waar je op had gehoopt. Als je echt geluk hebt, zal jouw genezing in een vorm komen waarvan je niet had kunnen dromen. Een vorm die het Universum speciaal voor jou in gedachten had.” – Eric Pearl

Informatie over de sessies

Draag comfortabele kleding, geschikt voor de tijd van het jaar. Vermijdt voor de aanvang van een sessie het gebruik van sterk geurende stoffen, zoals geurende zeep, shampoo of andere geurende cosmetica. Sieraden zijn toegestaan, zolang ze jou niet storen tijdens een sessie.

Tijdens een sessie zal je gevraagd worden om op een behandeltafel te gaan liggen, je ogen te sluiten, je open te stellen en datgene toe te laten wat zich aandient.
Het is niet nodig en zelfs ongewenst om te bidden, te visualiseren, mantra’s te herhalen, te mediteren of je bij voorbaat te richten op, of te hechten aan een bepaald resultaat.
Observeer gewoon wat je opvalt. Dit geeft je geest genoeg te doen zonder dat je heel de tijd ligt te denken wat je wel of niet zou moeten doen.

Een sessie duurt ongeveer 60 minuten. Hiervan 30 minuten voor de sessie op de behandeltafel en 30 minuten voor een voor- en nagesprek. Er wordt aangeraden tot 3 sessies te ondergaan voor het beste resultaat. Soms is echter 1 of 2 sessies al voldoende.

De prijs van een sessie is 75 euro.

Een Reconnective Healing® sessie is geen vervanging voor medische behandeling en/of medicijnen. In geval van ziekte dient u contact op te nemen met een arts. Eric Pearl en iedereen die verbonden is met dit werk, doen geen beloftes en geven geen garanties. Ook worden er geen diagnoses gesteld en geen specifieke problemen als zodanig behandeld.